Tiêu là cây trồng chủ lực của nước ta với tổng diện tích hơn 130 nghìn héc-ta, phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên với hơn 95% tổng diện tích cả nước. Xuất khẩu hơn 200 nghìn tấn mỗi năm, Việt Nam là quốc gia có sản lượng tiêu xuất khẩu lớn nhất thế giới. Cây tiêu mang lại giá trị kinh tế và nguồn thu nhập cao, hình thành nhiều vùng chuyên canh tiêu quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng. Trong đó, cũng có những thanh niên chọn khởi nghiệp với mô hình trồng và phát triển chuỗi giá trị từ cây tiêu, mở ra hướng đi mới cho nghề trồng tiêu địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *