Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp lan rộng khắp nơi. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ được triển khai , nhằm tạo điều kiện phát triển các mô hình khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các cuộc thi khởi nghiệp diễn ra hằng năm cũng không ngoài mục đích tìm kiếm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu, khả thi. Tuy nhiên, nhiều ý tưởng, dự án chỉ mới dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm cơ bản, còn nhiều hạn chế trong đổi mới sáng tạo, nhất là giải pháp thực hiện phù hợp với năng lực, quy mô và thị trường. Đây là vấn đề cần được nhận thức lại , tránh nhầm lẫn giữa khởi sự lập nghiệp và đổi mới sáng tạo trên mô hình khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *