Khởi nghiệp là giai đoạn hình thành và phát triển của doanh nghiệp, người khởi nghiệp cần phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm thị trường, tạo doanh thu duy trì hoạt động. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến việc tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, thường xuyên tiếp xúc với những chuyên gia, những người có nhiều kinh nghiệm để được bổ sung thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *