Để triển khai có hiệu quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Vĩnh Long còn có thêm chính sách cho vay dành riêng cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *