Thời gian gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Từ đó cho thấy sự nguy hiểm của hỏa hoạn và tầm quan trọng của việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *