Từ ngày 01 – 01 – 2021, Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án đã có hiệu lực thi hành. So với Bộ luật trước đây thì luật mới đã có nhiều điểm đổi mới cho phù hợp hơn với tình hình thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tòa án và đương sự khi thực hiện hòa giải tại tòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *