Bắt đầu từ ngày 19/5/2022 mức cho vay dành cho học sinh, sinh viên sẽ được điều chỉnh tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đối tượng học sinh, sinh viên được cho vay sẽ được thu hẹp hơn so với hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *