Bầu cử ĐBQH  khóa XV và ĐB HĐND các cấp, NK2021 – 2026 là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2021, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri, sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *