Phạm tội lần đầu là một trong số những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự. Nhưng, tình tiết này chỉ được áp dụng trong trường hợp nào? Cần phải được hiểu ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *