Ngày 19/10/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 406 với 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nghị quyết này được hướng dẫn chi tiết bởi Nghị định số 92/2021 ban hành vào ngày 27/10/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *