Chính sách hỗ trợ vay vốn dành cho lao động khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn đã góp phần giúp NLĐ có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ, để tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ đi làm việc nước ngoài trong tình hình dịch COVID – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *