Ngày 29/5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84, nghị quyết này tiếp tục đề ra rất nhiều giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *