Theo quy định, hàng tháng người sử dụng lao động phải đóng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề mức đóng sẽ bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện do luật định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *