Pháp luật hiện hành có quy định, nếu như một người nào đó có nhu cầu được mở một lối đi để ra đường công cộng, thì những người có quyền sử dụng đất nằm bên ngoài đất của người này phải mở cho người này một lối đi phù hợp. Quy định là vậy, thế nhưng việc yêu cầu mở lối đi lại là một trong số những tranh chấp phổ biến, bởi các bên thường không thể tự thỏa thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *