Một trong những hoạt động mà tổ chức Đoàn, Hội thanh niên tỉnh nhà đang tập trung tổ chức thực hiện là giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lối sống cho thanh niên. Làm thế nào để các hoạt động được triển khai thật sự đạt hiệu quả là nhiệm vụ không đơn giản, nên cũng đặt ra nhiều suy nghĩ đối với người làm công tác Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *