Cùng với cả nước, năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ. Và trong bối cảnh đó đã cho thấy sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống dịch. Năm 2022, tỉnh quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu kép “vừa kiểm soát dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của địa phương”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *