Theo khảo sát của ngành chức năng tại các địa phương, số người có HIV/AIDS đang trong xu hướng trẻ hóa, tập trung ở lứa tuổi thanh thiếu niên, người đang ở độ tuổi lao động. Đây là mối đe dọa ảnh hưởng đến tình hình kinh tế- xã hội, chất lượng dân số, sức khỏe giống nòi của quốc gia. Do đó cần có những giải pháp quyết liệt hơn, nhất là công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho lực lượng thanh thiếu niên trong công tác phòng chống HIV/AIDS để hạn chế số ca nhiễm mới, để đạt được mục tiêu Chiến lược Quốc gia chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *