Những ngày qua, giá cam sành ở Vĩnh Long xuống rất thấp, tình hình tiêu thụ cũng khó khăn. Đây là cây ăn trái có diện tích tăng mạnh trong những năm qua, đang phát triển thành vùng chuyên canh rộng lớn, và cũng là một trong những loại cây trồng được tỉnh lựa chọn để tập trung đầu tư trong kế hoạch có cấu lại ngành nông nghiệp.
Trước thực trạng này đang rất cần có những giải pháp để giúp nhà vườn giảm thiểu thiệt hại, tiến tới ổn định sản xuất cho loại nông sản nhiều tiềm năng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *