Mekong Connect 2020 diễn ra trong bối cảnh ĐBSCL không chỉ đối mặt với những khó khăn, bất lợi về biến đổi khí hậu, khô hạn – xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ,… mà còn đang đứng trước những thách thức mới từ thị trường, như xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới, hay những tác động của dịch bệnh COVID-19,… Do đó, việc tăng cường liên kết để phát triển những chuỗi giá trị sản phẩm đang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng tốt hơn cho kinh tế đồng bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *