Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI thực hiện thường niên trong suốt 19 năm qua. Đây là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *