Thời gian gần đây, thị trường bán lẻ xăng, dầu có nhiều biến động. Liên tiếp trong các lần điều chỉnh giá gần đây đều có xu hướng giảm nhưng trong một số thời điểm nguồn cung lại hạn chế . Trong 02 lần điều chỉnh gần nhất thì giá dầu Diesel lại cao hơn giá xăng. Điều này làm cho nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như lĩnh vực vận tải gặp khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *