Mở đầu chương trình Chuyển đổi số là phần Bản tin, tiếp nối chương trình là mục Tương tác số sẽ giới thiệu một số trải nghiệm trên App Smart Vĩnh Long; và cuối cùng là mục Công nghệ số giới thiệu ứng dụng Họp trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *