Dịch bệnh COVID – 19 đã và đang có nhiều tác động đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản và làm cho đầu ra của các mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc cho việc lưu thông và xuất khẩu nông sản, tạo điều kiện để duy trì hoạt động sản xuất của bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *