Đánh cắp số phận

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP ước đạt 18 ngàn 934 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mục tiêu đề ra là 8%. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 35%, tăng 1,43 điểm % so với cùng kỳ năm trước; tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng là 16,18%, giảm 2,37 điểm %; các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng là 43,06%, tăng 1,14 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt nhất trong những tháng cuối năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *