Tái lập tỉnh vào năm 1992, từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh Long từng bước phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ. Đến năm 2015, kinh tế của Vĩnh Long đã thoát khỏi thế thuần nông và đến cuối năm 2020 đã trở thành tỉnh khá ở khu vực ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *