Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID – 19, nhiều loại nông sản lại rơi vào tình trạng cần phải “giải cứu”. Tuy nhiên, việc “giải cứu” chỉ là liều thuốc giảm đau, có tác dụng trong ngắn hạn mỗi khi căn bệnh khủng hoảng thừa xuất hiện với một loại nông sản nào đó, chứ chưa giải quyết được vấn đề căn cơ của việc phát triển thị trường nông sản. Do đó, tác động rộng lớn và kéo dài của dịch COVID – 19 lần này sẽ là cơ hội để triển khai những giải pháp căn cơ và hiệu quả hơn nhằm phát triển thị trường nông sản một cách bền vững, thay vì cứ liên tục giải cứu như thời gian qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *