Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Số ít doanh nghiệp có thể duy trì sản xuất thì cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang dần kiểm soát được dịch bệnh, rất cần những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *