Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Người đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ở vùng ĐBSCL giúp khai mở tiềm năng và tạo ra sức bật mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, ĐBSCL đã từng bước chuyển mình trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm về sản xuất lương thực, thuỷ sản, trái cây, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thuỷ sản của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *