Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung lương thực trên thế giới và nhiều quốc gia ban hành chính sách điều chỉnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu gạo đã tác động làm cho giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng cao. Đây là cơ hội để gia tăng giá trị xuất khẩu gạo và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo ổn định nguồn cung lương thực trong nước. Do đó, cần có định hướng thúc đẩy sản xuất và công tác điều hành xuất khẩu lúa gạo phù hợp, bám sát với diễn biến thị trường để vừa tận dụng được thời cơ từ thị trường xuất khẩu, vừa cân đối nhu cầu an ninh lương thực cho quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *