Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động và ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Do đó, Việt Nam đã và đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thực thi các cam kết về chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *