Nông nghiệp Vĩnh Long trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức. Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuy vậy, với những nỗ lực vừa chống dịch vừa đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, toàn ngành đã có những giải pháp gỡ khó trong những tháng cuối năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *