Đánh cắp số phận

Sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID – 19, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đã từng bước phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách và doanh thu từ ngành du lịch liên tục tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo ra sản phẩm du lịch mới, tăng cường quảng bá, xúc tiến để thu hút khách du lịch đến với Vĩnh Long. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh du lịch cũng đã có nhiều nỗ lực để nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến sản phẩm dịch vụ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *