Vốn vay là một trong những nguồn lực tài chính mà hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về năng lực quản trị tài chính và kế hoạch kinh doanh hiệu quả khả thi, trong khi tài sản đảm bảo vẫn còn hạn chế. Do đó, tiếp cận các nguồn vốn vay không thế chấp tài sản là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *