Thời gian gần đây, các sản phẩm có xu hướng đồng loạt tăng giá tại điểm cuối. Và vẫn chưa có tín hiệu chửng lại, nhất là đối với những sản phẩm thiết yếu, như lương thực, thực phẩm chế biến, và vật tư đầu vào dành phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dịch bệnh đang gây khó khăn cho toàn xã hội, theo đó đại đa số người dân bị giảm thu nhập, nhưng lại phải chi tiêu cho những loại hàng hóa đắt đỏ. Những giải pháp giúp bình ổn giá trong lúc này là cần thiết để tính đến câu chuyện xa hơn – “sống chung với dịch COVID – 19”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *