EVFTA – Hiệp định tự do Việt Nam – EU đã có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương bị tác động rất lớn. Họ đang cần những giải pháp cụ thể và hữu hiệu nhất để có cơ hội đưa hàng vào thị trường khó tính này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *