Dịch bệnh COVID – 19 đã gây ra nhiều tác động đến đời sống của người dân, làm thay đổi đáng kể nhu cầu, cũng như thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Do đó, các doanh nghiệp hàng Việt cần phải nắm bắt, và hiểu rõ những xu hướng thay đổi của thị trường để có giải pháp thích ứng và tìm ra con đường hồi phục tăng trưởng nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *