Trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi nhanh chóng, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt mức 11%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *