Cây bưởi đã trở thành một phần của làng quê Việt Nam, mang bóng mát bình dị nơi góc sân nhà, hay qua những món ăn dịu ngọt, mát lành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *