Các loại phân bón đang tăng cao là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2021 – 2022 ở ĐBSCL. Vậy, làm thế nào để hạ chi phí mà vẫn giữ vững được năng suất trong bối cảnh hiện nay?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *