Cam Sành là loại cây ăn trái được phát triển mạnh ở ĐBSCL những năm gần đây, với hình thức phổ biến là trồng trên đất ruộng. Tuy nhiên, mô hình canh tác này cũng đã gặp phải không ít khó khăn. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, dịch hại phức tạp như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *