STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

287

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

288

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

289

Lò nem Sáu Xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000 

290

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

291

Chị số 39

Chợ Vĩnh Long

500,000 

292

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

293

Minh Huy

Lớp 5/3 Trường Nguyễn Du

      50,000  

294

Minh Văn

Lớp 10/6 Trường Lưu Văn Liệt

      50,000  

295

Bà Út ĐỞm

Tân Hưng, Tân Hòa

      50,000  

296

Spa Lan Quyên

P1, TPVL

500,000 

297

Lò nem Sáu Xệ

Trường An

    500,000  

298

Minh Huy

Lớp 5/3 Trường Nguyễn Du

      50,000  

299

Minh Văn

Lớp 10/6 Trường Lưu Văn Liệt

      50,000  

300

BGH Trường mầm non tư thục Hoa Sen

An Phước, Mang Thít

    100,000  

301

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *