STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1886 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
1887 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
1888 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TPVL 6,000,000
1889 Duy An P15, Q4, TPHCM 100,000
1890 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200,000
1891 Phương Thảo Đồng Tháp 200,000
1892 Chị Huệ Bán sữa đậu nành phà An Bình 50,000
1893 Bạn xem đài P8, TPVL 20,000
1894 Phạm Thị Thanh Tuyền 50,000
1895 Phạm Thị Thanh Tuyền 50,000
1896 Phạm Thị Thanh Tuyền 50,000
1897 Phạm Thị Thanh Tuyền 50,000
1898 Trịnh Nguyễn Thị Băng TPCT 100,000
1899 Phạm Thị Thanh Tuyền 50,000
1900 Hồ Thị Tam 2,400,000
1901 Chiêm Hoàng Đạt P8, TPVL 500,000
1902 Bạn xem đài 700,000
1903 Diệp Sương 100,000
1904 Phan Thu Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Vĩnh Lộc 800,000
1905 Bạn xem đài 400,000
1906 Bạn xem đài 600,000
1907 Nguyễn Ngọc Phúc Phú Quốc, Kiên Giang 200,000
1908 Nguyễn Thị Thanh Phương 300,000
1909 Diệu Định, Tấn Hiển Trần Phú, P4, TPVL 100,000
1910 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 200,000
1911 Cô Bích Vân Đài PT-TH Vĩnh Long 200,000
1912 Trương Phi Hảo P9, TPVL 100,000
1913 Bà Trần Thị Chính Lưu Văn Liệt, P1, TPVL 100,000
1914 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
1915 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
1916 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình 100,000
1917 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1918 BÀ Kim Ngân Lò bún Mang Thít 150,000
1919 Bạn xem đài P9, TPVL 300,000
1920 Hoài Hoa, Quỳnh Ngọc Hòa Hưng, Cái Bè 200,000
1921 Bé Cát Anh P9, TPVL 100,000
1922 Chị Tư K1, P3, TPVL 200,000
1923 Tiệm đồng hồ Quảng Phát Chợ Vĩnh Long 100,000
1924 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
1925 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200,000
1926 Nguyễn Văn Đó TPHCM 1,000,000
1927 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
1928 Tập thể CB – CNV Đài PT-TH Vĩnh Long 1,000,000
1929 Bà Từ P4, Tp Vĩnh Long 200,000
1930 Anh Hào 44 Lê Văn Tám 50,000
1931 Diệp Mỹ Linh P5, Tp Vĩnh Long 200,000
1932 Bạn xem đài 200,000
1933 Tran Anh Tuan 500,000
1934 Huynh Thi Lac 1,600,000
1935 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000
1936 Tiệm vàng Kim Viên Chợ Quới An, Vũng Liêm 400,000
1937 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1938 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1939 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1940 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1941 Ông Bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2,000,000
1942 Lục Thị Bích Thảo Việt Kiều Mỹ 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *