STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1 Bạn xem đài P1, Tp Vĩnh Long 2,500,000
2 Bạn xem đài P1, Tp Vĩnh Long 200,000
3 Bà Trần Thị Chính Lưu Văn Liệt, P1, TPVL 100,000
4 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50,000
5 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
6 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
7 Bà Dương Thị Minh Hường P3, Tp Vĩnh Long 400,000
8 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200,000
9 Bạn xem đài Bình Tịnh, Hòa Tịnh, Mang Thít 200,000
10 Lê Minh Hoàng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
11 Ông bà giáo tạ Tam Bình 2,000,000
12 Duy An P15, Q4, TPHCM 200,000
13 Bé Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100,000
14 Bạn xem đài Song Phú, Tam Bình 400,000
15 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200,000
17 IBFT Bạn xem đài 550,000
18 Ho Thi Tam 3,000,000
19 Bạn xem đài 3,000,000
20 Pham Thi Thanh Tuyen 50,000
21 Pham Thi Thanh Tuyen 50,000
22 Pham Thi Thanh Tuyen 50,000
23 Pham Thi Thanh Tuyen 100,000
24 Trinh Nguyen Thị Bang 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *