STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
405 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
406 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
407 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
408 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
409 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
410 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
411 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
412 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
413 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
414 Minh Nguyệt TP Vĩnh Long 2.000.000
415 Chị Dung P4, TP Vĩnh Long 300.000
416 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
417 Bui Khoi Nguyen 50.000
418 Nguyen Thi Thanh Xuan 50.000
419 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long         50.000
420 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
421 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *