STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
620 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
621 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
622 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
623 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
624 Ông Huỳnh Văn Thám, Trần Thị Chung Bình Khánh Đông, Mỏ Cày Nam, Bến Tre 500.000
625 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 900.000
626 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
627 Bạn xem đài Vĩnh Long 2.000.000
628 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *