STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
824 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
825 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
826 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 50,000
827 Trương Mỹ Vân Vĩnh Long 1,500,000
828 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 100,000
829 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
830 Ngụy Khả Doanh P4, TP Vĩnh Long 500,000
831 Bé Khánh Ngọc, Khánh Linh 43A Võ Thị Sáu, p1, TPVL 100,000
832 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
833 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
834 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *