STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
383 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
384 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
385 Ly Thi Thanh Huong 200.000
386 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
387 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
388 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
389 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
390 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
391 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 550.000
392 Cát Anh P9, TP VĨnh Long 100.000
393 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ  400.000
394 Dương Phát Long Hồ 400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *