Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
64 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
65 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang 100.000
66 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
67 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
68 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
69 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
70 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
71 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
72 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
73 Huynh Chi Cong 500.000
74 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000
75 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
76 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 550.000
77 Bé Phúc Vinh, Phúc Châu P4, TP VĨnh Long 500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *