STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
101 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang              100,000
102 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50,000
103 Anh Hà Ngọc Châu Cty ty rau quả Tp HCM 2,000,000
104 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400,000
105 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
106 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
107 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
108 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200,000
109 Bạn xem đài Vĩnh Long      2,000,000
110 Ông bà giáo tạ TT Tam Bình 1,000,000
111 Khả Vy, Trí Đại Tp Vĩnh Long 50,000
112 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang         100,000
113 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
114 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *