Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
447 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
448 Bà Trương Thị Lịnh 39 Lê Thái Tổ, P2, TP Vĩnh Long 1.000.000
449 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
450 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                                100.000
451 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long                                100.000
452 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
453 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
454 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
455 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ                              400.000
456 Dương Phát Long Hồ 500.000
457 Dao Thi Thanh Truc 100.000
458 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000
459 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
460 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
461 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 1.500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *